Política de privacitat

Totes les dades de caràcter personal que es sol.liciten a la pàgina web, són recollides per a la correcta gestió de les activitats de COLOR-CENTER, S.A.
En cap cas seran utilitzades per a finalitats diferents o cedides a tercers. COLOR-CENTER, S.A. està clarament posicionada en contra del “spam”, pel que en cap cas utilitzarà les dades personals per l’enviament de comunicats comercials no sol.licitats sense la seva autorització.
Les dades de caràcter personal que es sol.liciten als formularis disponibles a la pàgina web, són incorporats als fitxers de tractament de dades que COLOR-CENTER, S.A. té convenientment assegurats al seu poder.
Aquesta pàgina web no utilitza tecnologia “cookies” associades ni emmagatzema cap informació a l’equip des del qual s’accedeix. Tampoc utilitza cap dispositiu que reculli informació personalitzada referent a la navegació dels usuaris. No obstant, COLOR-CENTER, S.A. es reserva el seu possible ús en el futur, amb l’única finalitat de facilitar la navegació als que accedeixen a la seva pàgina web, informant adequadament al respecte.
El Departament d’Atenció al Client de COLOR-CENTER, S.A. és l’únic responsable del tractament de les dades.

Avís legal

COLOR-CENTER, S.A.
N.I.F.: A-08499501
Ptge. Marie Curie nº 3 nau 6
08223 Terrassa (Barcelona) – España
Bústia electrònica: info@colorcenter.es
Teléfon: 93 786 11 13
FAX: 93 786 34 34

 

COLOR-CENTER, S.A., podrà realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions respecte a la informació continguda al seu web, o a la seva configuració o presentació.
COLOR-CENTER, S.A. realitza tots els esforços possibles per a que la informació subministrada mitjançant la seva pàgina web sigui clara, comprensible i adequada, així com per evitar errors en tot el possible i, en el seu cas, reparar-los o actualitzar-los. Malgrat això, COLOR-CENTER, S.A. no pot garantir la inexistència d’errors ni que el contingut de la informació es trobi permanentment actualitzat.
Els drets de propietat intel.lectual dels continguts, texts, guies, distintius corporatius, imatges, … d’aquest web són propietat de COLOR-CENTER, S.A. i, quan correspongui, de les restants associacions i entitats mencionades en aquesta pàgina, estant protegits per l’ordenament jurídic espanyol i per les normes comunitàries i internacionals que resultin d’aplicació.
La reproducció, distribució, comercialització o transformació no autoritzades d’aquests continguts -excepte en els suposats permesos legalment per a ús personal i privat-, constitueixen una infracció dels drets de propietat intel.lectual de COLOR-CENTER, S.A. o d’aquell que en sigui titular.
Queda prohibida la reproducció, total o parcial, distribució, comercialització o transformació de qualsevol dels continguts de la pàgina web sense la prèvia autorització escrita de COLOR-CENTER, S.A.
S’autoritza la impressió i descàrrega d’extractes dels continguts de la pàgina web de COLOR-CENTER, S.A. únicament quan es realitzin per l’ús personal i privat. Les sol.licituds a aquests efectes podran dirigir-se a info@colorcenter.es. Per exercir el dret de cita, haurà de mencionar-se COLOR-CENTER, S.A. com a titular dels extractes dels continguts o documents que es mencionen, així com la pàgina web http://www.colorcenter.es com a font de la informació quan correspongui. En aquells casos en que els extractes dels continguts o documents inclosos a la pàgina web siguin titularitat d’un tercer, haurà d’indicar-se “© [nom del titular] segons apareix publicat a la pàgina web de COLOR-CENTER, S.A.En qualsevol cas, haurà d’informar-se per correus electrònic a l’adreça info@colorcenter.es.
COLOR-CENTER, S.A. no es responsabilitza del possible ús inapropiat que tercers realitzin d’aquesta pàgina web, ni de la informació que mitjançant aquesta transmetin a tercers. Els continguts proporcionats mitjançant aquesta pàgina web tenen caràcter merament informatiu, pel que l’ús que d’aquests pugui fer l’usuari i les eventuals conseqüències que poguessin derivar-se, són de l’exclusiva responsabilitat de l’usuari.
CORPORACIÓ AMBIENTAL es reserva el dret d’exercir les accions legals que consideri oportunes derivades de qualsevol ús il.lícit per part de tercers dels continguts de la seva pàgina web.